Waar moet de eindpresentatie aan voldoen?
Op vrijdag wordt er het volgende verwacht:
  • een presentatie van +/- 5 minuten met Power BI
  • een aantal ondersteunde slides in Powerpoint
  • de presentatie bevat een duidelijke vraag waar jullie een antwoord op geven
  • de presentatie bevat 3 eindresultaten van jullie analyse – die jullie toelichten
    • denk aan bijvoorbeeld: Wie heeft de meeste battles gewonnen/verloren, welke combinatie pokemon was het meest succesvol, wat was het gemiddelde aantal battles per Gym? 
  • elke student van de groep dient antwoord of toelichting te kunnen geven, iedereen is aanwezig.
Totale duur van assessment is ongeveer 10 minuten per groep.
De docenten komen langs in de ruimte/lokaal waar jullie ingedeeld zijn (zie lokalen overzicht)