Business Data Management (BDaM)

makers van (Big) Data oplossingen

data

De data die jullie van school aangeleverd krijgen om je dashboard op te baseren vind je hier onder.
Data wordt op verschillende momenten beschikbaar gemaakt.

logboek kijkgedrag
Jullie ingevulde logboeken met het kijkgedrag tijdens week 1 tot 7 + het kijkgedrag van de groep van collegejaar 1718. De studentnummers zijn geanonimiseerd
(beschikbaar vanaf maandag 21 januari 12.00)

Osirisdump
Lijst met geanonimiseerde studentnummers (corresponderend met kijkgedraglogboek)
(beschikbaar vanaf dinsdagochtend 22 januari)

Game of Thrones Data
(beschikbaar vanaf dinsdagochtend 22 januari)

Link naar de data