Business Data Management (BDaM)

data insights & decision making

De opdracht

_________
Opdracht

Wat is de beste stad voor jou als student om in te leven?  

In “Ranking your city!” draait het om het objectief in kaart brengen van jouw stad en het analyseren van alle andere steden. Bij aanvang wordt jullie team gevraagd op basis van “eerste gedachten of gevoel” aan te geven op welke plek jullie stad zal eindigen.  

Het team dat het best zijn top 10 CityRanking weet te onderbouwen, het best kan beargumenteren waarom de eerste inschatting fout dan wel goed was en de meeste challengeweek achievements heeft behaald, wint de BDaM Wissel Bokaal.  

Wat moet je doen? Een studentgroep (=julie team) krijgt een stad toegewezen. Het team moet deze stad karakteriseren. Dit gebeurt op basis van 5 aspecten om de steden min of meer vergelijkbaar te houden. 

 1. Restaurants, horeca, events en uitgaansgelegenheden 
 2. Treinen (en openbaar vervoer) 
 3. Twitter berichten 
 4. CBS gegevens (aantal studenten,  aantal diefstallen, aantal sportclubs, etc) 
 5. Weer (temperatuur, zon/regen dagen) 

Jullie team moet bij aanvang inschatten (op basis van “gevoel”) hoe hoog je stad zal eindigen in de rankinglist. 

Vervolgens gaan jullie informatie verzamelen en opslaan.  

Voorbeelden van actuele informatie zijn de NS-API en Twitter-API. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is bijvoorbeeld een bron waar je meer statische en algemene informatie kunt verkrijgen. 

Op woensdag moeten jullie verzamelde gegevens – geupload worden naar een centrale plek. De centrale plek wordt beschikbaar gesteld aan alle studenten.  

Dan begint het analyseren. Uit de grote bak aan verzamelde gegevens zullen jullie die gegevens moeten halen die jullie verhaal onderbouwen. Elk team heeft immers een andere stad geanalyseerd en heeft dat waarschijnlijk net weer anders gedaan dan jullie. Hoe ga je de vergelijking maken? Waarom is de ene stad dan beter dan de andere? Waarop baseer je dat dan? 

Uiteindelijk moeten jullie een eindpresentatie geven. Deze eindpresentatie gaat over hoe jullie tot jullie Top 10 zijn gekomen.   

De eindpresentatie wordt beoordeeld op 2 aspecten: 

1) Hoe goed heeft jullie team je eigen stad gekarakteriseerd? 

2) Hoe goed en objectief hebben jullie je ranking Top 10 onderbouwd met data? 

Naast de eindpresenatie zijn er ook challengeweekpunten te verdienen met de achievements/opdrachten in deze week. 

 _________
Leerdoelen

De challenge doen we niet alleen omdat het heel leuk is. We willen ook graag dat jullie er iets van leren.  

Bij Business Data Management draait het om de vraag – Hoe zet ik data om in informatie waarop besluiten kunnen worden genomen? Dat kunnen besluiten zijn door een mens – bijvoorbeeld een strategisch besluit om een bepaalde voetballer te kopen. Of een besluit door een machine – GoogleCar weet op basis van statistiek en data of hij links of rechts af moet. 

Bij Business Data Management leer je over verschillende ICT technieken om deze data te engineeren/modelleren, te analyseren/te voorspellen en bedrijven te adviseren over data en de omgang ermee. 

Naast de leerdoelen die voor alle challenges gelden, hebben we leerdoelen specifiek voor deze challenge beschreven. 

Data uit de verschillende bronnen in een database plaatsen; 

 • Programmeren (in Python); 
 • Data analyseren; 
 • Besluiten nemen op basis van data; 
 • Voorspellingen en inschattingen maken; 
 • Data visualiseren middels een dynamisch dashboard (software is eigen keuze); 
 • Een onderbouwde conclusie trekken; 
 • Een presentatie geven waarin zowel het proces als het resultaat getoond wordt; 
 • De opdracht wordt in groepjes (samengesteld door de SLB-docent) uitgevoerd; 
 • Actieve participatie is een MUST (maximaal 1 waarschuwing). 

_________
Opdracht/Eindeisen

De student kan na (succesvolle) afronding van deze module: 

 • Toepassen van ETL en het geven van uitleg over de toegepaste strategie 
 • Data uit verschillende bronnen in een datawarehouse plaatsen 
 • Data filteren en aggregeren 
 • Data visualiseren 
 • Een conclusie op basis van de visualisatie trekken en onderbouwen 
 • De student participeert actief binnen de groep