Business Data Management (BDaM)

makers van (Big) Data oplossingen

de opdracht

_________
Achtergrond

Wereldwijd wordt de HBO serie ‘Game of Thrones’ aandachtig gevolgd. Deze Amerikaanse fantasy-televisieserie wordt sinds 17 april 2011 uitgezonden en is gebaseerd op de boeken uit de serie Het Lied van IJs en Vuur van de Amerikaanse schrijver George R.R. Martin.
Het verhaal van Game of Thrones speelt zich af in een mythische wereld, vooral in de Zeven Koninkrijken op het westelijke continent Westeros. Maar ook in het uiterste noorden van Westeros en op het oostelijke continent Essos.

Sommige ‘hard-core’ fans zijn zelfs zover gegaan dat ze allerlei feiten van de serie hebben opgeslagen in databestanden. Deze vorm van dataficatie (het in data omzetten van aspecten in het dagelijks leven) kom je ook tegen in de echte wereld. Zo wordt ook jouw kijkgedrag gemonitord door de aanbieders van digitale televisie.

Ook van films wordt veel data bijgehouden en hebben jullie een kijklogboek bijgehouden. Deze gedataficeerde activiteiten van jullie kunnen meegenomen worden in de analyse of apart worden ge-analyseerd. Aan jullie de keuze wat het hoofdonderwerp van jullie dashboard wordt.

Al data kan, gecombineerd met andere databestanden, interessante inzichten bieden in de achtergronden van de serie Game of Thrones, of ons dagelijkse kijkgedrag.

_________
“Meten is weten”

Door de vastgelegde gegevens te analyseren, gaat data ‘leven’ en wordt het informatief. Met de conclusies van de analyse kun je het verhaal achter de data ontdekken en zelfs adviezen geven om in de toekomst dingen anders aan te pakken.

Meetgegevens kunnen in tal van vormen gevonden worden om het vraagstuk te kunnen beantwoorden. In de eerste plaats hebben jullie zelf meetgegevens verzameld door een logboek bij te houden. Daarnaast zijn er andere databronnen, zoals de hogeschool studentenadministratie en allerlei databronnen rond de serie Game of Thrones.

Via de DLO zal er meer informatie verstrekt worden hoe jullie de verschillende databronnen kunnen gebruiken. Ook zal jullie in de gesprekken met de examinatoren aanvullende informatie worden verstrekt die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren.

_________
Opdracht/Eindeisen

Bouw een dashboard waarin je de data-analyse van Game of Thrones / films en/of het kijkgedrag visualiseert.
De data vind je via deze site.

Eisen aan het eindproduct:
– Data moet uit verschillende bronnen in het datawarehouse geplaatst zijn (zie filmpje Mischa)
– Data is gefilterd en ge-aggregeerd;
– Data is geanalyseerd en passend gevisualiseerd
– Het dashboard met visualisaties is dynamisch aanpasbaar
– Er zijn onderbouwde conclusies getrokken

_________
Oplevering

Het eindproduct wordt opgeleverd tijdens de presentaties op vrijdag. In deze presentatie worden zowel het proces als het resultaat getoond!
Bij de opleveringen dien je aan de examinator(en) individueel de verschillende onderdelen van de opdracht duidelijk te maken. Dat betekent dat je bij de oplevering als groep aanwezig bent en dat ieder van jullie vragen kan beantwoorden over de gekozen oplossing.

De opdracht wordt in groepjes uitgevoerd. Deze groepjes worden in de week voorafgaand aan de challengeweek bekend gemaakt.
Actieve participatie is een MUST (maximaal 1 waarschuwing).

Tevens wordt opgelevert:
Een 3 minuten durend filmpje over de het gevolgde proces tijdens de BDaM challengeweek.
Op het moment van presenteren moeten de filmpjes zijn ge-upload naar de google drive
https://drive.google.com/drive/folders/1ZvIYWSDxZlQcG9fUf8QE3p2V0bB2AHHw?usp=sharing
gebruik als bestandsnaam je groepsnummer (B0G00)