Business Data Management (BDaM)

data insights & decision making

Over BDaM

Business Data Management is één van de vier specialisaties van de opleiding Informatica aan Hogeschool Leiden. BDaM richt zich op een groot aantal aspecten die relevant zijn voor het ontsluiten van data.

Data speelt een steeds belangrijkere rol in de maatschappij. De voortschrijdende digitalisering van onze globale maatschappij leidt tot een exponentiële groei van data. Data wordt op verschillende manieren en in verschillende vormen gegenereerd. Door systemen en mensen. Deze data is voor organisaties van belang voor hun dagelijkse besluitvorming en ontwikkeling van nieuwe strategieën. In deze data gestuurde wereld is data steeds vaker zelf het product. ‘Data is the new soil’

Onderwerpen van de specialisatie BDaM zijn:
– het ontsluiten van data
– het opslaan van data (RDBMS, HDFS, ETL)
– analyseren van data (data-analytics, statistische analyse, predictive analysis, machine learning)
– visualiseren van data (infographics, Business Intelligence)
– governance van data.

Daarnaast is er binnen de specialisatie aandacht voor kennis van en inzicht in bedrijfsprocessen en worden onderzoeks- en projectvaardigheden aangeleerd.

– Projecten uit de hoofdfase
– Projecten in de beroepspraktijk
– Realitycheck