Business Data Management (BDaM)

data insights & decision making

Projecten uit de beroepspraktijk

Kibana dashboard voor showroom Auto-dealer
Consultancy bureau KBenP (waar BDaM graag mee samenwerkt) deed een leuke casus voor een dealer van auto’s.
Op basis van de data ontwikkelden ze een heat-map met de verkopen:

Dashboard voor hulpdiensten
Hetzelfde KBenP ontwikkelde een dashboard voor hulpdiensten waarin je kunt zien welke activiteit er is in het hulpverleningsgebied. Tevens is op een kaart zichtbaar waar de verschillende wagens zijn en kan op basis daarvan inzet bepaald worden.

_______________
andere casussen