Business Data Management (BDaM)

data insights & decision making

Beroepstoekomst met BDaM

Bij BDaM word je opgeleid om na je studie een beroep uit te oefenen. We onderscheiden daarin de volgende profielen:

  • De data engineer die is gericht op het ontwikkelen van data architecturen;
  • De data analist die is gericht op data-analyse;
  • De data consultant die data engineering en data analyse meer vanuit een organisatieperspectief bekijkt.

Data engineer

Als data engineer ben je bezig met complexe data vraagstukken in organisaties. Je achterhaalt de eisen en wensen voor het verzamelen, opslaan en analyseren van data. Op basis van die eisen en wensen en ook het soort data kies en bouw je de juiste data architectuur. De ene keer is dat een compacte data mart op een relationele database. De andere keer is dat een Big Data Cluster dat draait op een cloud omgeving met petabytes aan data. Ook ontwerp en schrijf je als data engineer software om data te verzamelen, te transformeren en op de juiste plek op te slaan.

In de arbeidsmarkt is de data engineer ook bekend als: Data Solution Architect, Data Solution Engineer, Big Data Engineer, enzovoorts.

Data analist

Als data analist ben je bezig met het beantwoorden van vragen over data. Je formuleert onderzoeksvragen, je verzamelt de bijbehorende data, en je kiest de juiste analyse methode om de vragen te beantwoorden. De ene keer is dat een goed gekozen grafiek. De andere keer gebruik je technieken uit de artificial intelligence om patronen in de data te ontdekken en te voorspellen. Je schrijft ook de software die nodig is om de data analyse uit te voeren. Tenslotte weet je als data analist de resultaten van je analyse te vertalen naar een advies.

In de arbeidsmarkt is de data analist ook bekend als: Data Scientist, Data Onderzoeker, Data Analyst, enzovoorts.

Data consultant

Als data consultant heb je de kennis en de vaardigheden van de data engineer en de data analist. Maar je werkt meer aan de business kant. Je voert gesprekken met verschillende stakeholders binnen de organisatie. Je schrijft plannen, rapporten en adviezen. Je geeft leiding aan data engineers en data analisten. Waar nodig gebruik je je technische vaardigheden om samen met hun te werken aan een data oplossing. Je hebt tevens oog voor het veranderkundig aspect van de data oplossing. Als data consultant ben je degene die ervoor zorgt dat die data oplossing daadwerkelijk aansluit op wat er nodig is in de organisatie.

In de arbeidsmarkt is de data consultant ook bekend als: Data Steward, BI Consultant, Data Manager, enzovoorts.